QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
konferencja
Szukaj 

Faktoring w pigułce

Jedną z form finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa polegającą na wykupieniu nieprzeterminowanych faktur w celu poprawy jego płynności finansowej jest faktoring.


W zależności od wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju prowadzonej działalności, faktoring stanowi ciekawe uzupełnienie lub alternatywę dla kredytu bankowego.


Ważne jednak jest to, że z usługi faktoringu mogą korzystać firmy prowadzące sprzedaż towarów i usług z odroczonym terminem płatności. Zatem firmy, które sprzedają za gotówkę lub proces produkcyjny rozpoczynają po zaliczkowaniu, nie skorzystają z faktoringu.


Mianem faktora określa się bank lub wyspecjalizowaną instytucję finansową. Drugą stroną umowy faktoringu jest faktorant, czyli Państwa Przedsiębiorstwo. Trzecim podmiotem pośrednio uczestniczącym w w/w umowie jest dłużnik. Dłużnikiem może być każdy podmiot, któremu faktorant sprzedał towary bądź usługi.


Faktor wypłaca na rzecz faktoranta od 80% - 100% wartości faktury zaraz po jej wystawieniu. Pozostała część zaliczki wpływa na konto faktoranta po uregulowaniu należności przez dłużnika.


Skuteczny faktoring musi spełniać przynajmniej dwa z czterech poniższych zadań:

1. Finansowanie

2. Przejęcie ryzyka wypłacalności Odbiorcy

3. Prowadzenie kont rozliczeniowych

4. Egzekwowanie należności


Jakie pełni funkcje?

1. Finansowania (zaliczkowanie, dodatkowe kredytowanie)

2. Zabezpieczająca (przejęcie ryzyka wypłacalności dłużnika)

3. Administrowania (badanie wiarygodności odbiorcy, prowadzenie rozliczeń, inkaso należności, monitoring)


Ubezpieczyć, czy nie?

Jak wiadomo prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem nieuzyskania przez dostawcę wymaganej należności w ustalonym terminie. Aby ograniczyć te ryzyko do minimum można je ubezpieczyć.


W zależności od tego, która strona transakcji bierze na siebie ryzyko niewypłacalności odbiorcy faktoring występuje w wersji:

 • Pełnej (właściwej, bez regresu)
 • Niepełnej (niewłaściwej, z regresem)

Faktoring pełny polega na wykupie przez faktora wierzytelności handlowych oraz przejęciu ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika. Do faktora należy egzekwowanie należności od dłużnika oraz ocena jego wypłacalności.


Faktoring niepełny polega na wykupie przez faktora wierzytelności handlowych bez przejęcia ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika. W przypadku kiedy dłużnik nie wywiązuje się ze zobowiązań, to zadaniem faktoranta jest spłata należności wobec faktora.


Ile zapłacimy za faktoring?

Podstawowym kosztem usługi faktoringowej są odsetki płacone za okres używania zaliczki naliczanej od momentu jej wypłacenia do ostatecznego rozliczenia transakcji faktoringowej. Odsetki te naliczane są wg. stopy na którą składa się WIBOR (najczęściej jest to WIBOR jednomiesięczny, chociaż spotyka się również faktorów, którzy do kalkulacji używają WIBORu trzymiesięcznego) + marża firmy faktoringowej. Oprócz odsetek standardowych występują także inne koszty:

 • Prowizja faktoringowa – dla każdej transakcji (od 0,15% - 3,00% w zależności od firmy)
 • Prowizja przygotowawcza (operacyjna) – naliczana po podpisaniu umowy płatna raz w roku (od 0,25% - 1,00%)
 • Opłaty za usługi dodatkowe – np. tj. analiza dłużników, egzekucja sądowa, windykacja, obsługa prawna. Ich wysokość zależy indywidualnie od oferty danej firmy faktoringowej, ale są to stawki zdecydowanie niższe od rynkowych;
 • Reasekuracja transakcji w przypadku faktoringu pełnego – od 0,3% - 0,49% wartości transakcji;
 • Opłaty za niewykorzystany limit – jeśli nie przeznaczymy faktorowi za dany okres faktur o odpowiedniej wartości do wykupu, opłaty sięgają rzędu 0,2% - 0,3% wartości limitu;
 • Inne koszty – można tu wyróżnić prowizję przygotowawczą od limitu miesięcznego zaangażowania (wartości faktur przedstawianych do wykupu) w wysokości 0,1% wartości limitu.

Wysokość prowizji i opłat jest bardzo szacunkowa i zależy między innymi od Państwa zdolności negocjacyjnych, wielkości obroty przeznaczonego do faktoringu, standingu firmy czy jakości faktur przeznaczonych do faktoringu.


Symulacja kosztów wynikających z podpisania umowy faktoringowej:


Źródło: CONFIN


*Powyższa symulacja bazuje na rzeczywistej ofercie finansowania klienta z branży handlowej.


Dlaczego warto?

 • Ponieważ korzystanie z faktoringu wywołuje zmiany wyłącznie po stronie aktywów (tzn. nie stanowi obciążenia finansowego, jak kredyt bankowy);
 • Najczęściej zawierane są umowy bezterminowe, które gwarantują płynność finansową w dłuższej perspektywie czasu, a także poprawienie cyklu obrotowości i skrócenie cyklu należności;
 • Niższe koszty administracyjne związane ze ściąganiem należności;
 • Możliwość scedowania na Faktora monitoringu należności oraz ich windykacji;
 • Wcześniej uzyskane należności uzyskane za pomocą faktoringu mogą być wykorzystane do wcześniejszych spłat zadłużeń, a przez to do uzyskania rabatów – faktoring pozwala firmie na kształtowanie cen jakie płaci i ustalanie terminów płatności;
 • Możliwość pośredniczenia Faktora między Dostawcą i jego Odbiorcą w przypadku kłopotliwych spraw związanych z egzekwowaniem należności pozwala Dostawcy utrzymać pozytywne relacje handlowe z jego Odbiorcą;
 • Dostawca za pośrednictwem faktoringu pełnego może zabezpieczyć się przed ryzykiem niewypłacalności jego Dłużników, dzięki czemu może spokojnie zaplanować sobie jak ma wyglądać jego działalność operacyjna.

Jak to działa?1. Faktorant dostarcza towar odbiorcy;

2. Automatycznie kopie faktur są eksportowane do firmy faktoringowej;

3. Faktor wypłaca zaliczkę w wielkości ustalonej w umowie;

4. Odbiorca dokonuje zapłaty za towar/ usługę na rachunek Faktora;

5. Firma faktoringowa regularnie monitoruje spływające należności;

6. Po uregulowaniu należności przez Odbiorcę pozostała wartość faktury trafia na konto Faktoranta.

7. W razie konieczności Faktor może windykować należności bez wiedzy Dostawcy.


W związku z trudną sytuacją na rynkach finansowych, banki ograniczają dostęp do kredytów, wymagają dodatkowych zabezpieczeń, często okazuje się, że uzyskanie kredytu jest trudniejsze niż mogłoby się wydawać. W takiej sytuacji faktoring może stanowić interesującą alternatywę, ponieważ nie jest zależny od dostępności kredytów bankowych a ocenie wiarygodności kredytowej podlegają w głównej mierze Państwa odbiorcy, a nie firma. Na uwagę zasługuje również fakt, że w przypadku faktoringu bardzo szybko otrzymujecie Państwo pieniądze, a droga do ich uzyskania jest mniej zbiurokratyzowana niż w banku. Szczególnie w trakcie trwania Warto podkreślić, że faktoring niesie ze sobą wiele korzyści dodatkowych np. profesjonalne zarządzanie należnościami, fachowe doradztwo, pomoc w dochodzeniu należności i wiele innych.


Na ocenę źródła finansowania składa się nie tylko cena kapitału ale również dostępność oraz czas realizacji. A w dwóch ostatnich kwestiach faktoring jest zdecydowanie korzystniejszy od tradycyjnego kredytu bankowego. Problemem może być bariera odpowiedniego limitu oraz posiadania stałych klientów. Przedsiębiorca powinien najpierw się zastanowić, czy faktoring pasuje do jego typu działalności, a dopiero potem kalkulować koszt kapitału uzyskiwany w ten sposób.


Autorki: Magdalena Zienkiewicz i Paulina Janik, Confin Group Sp. z o.o.


Opinie, Wywiady i Wypowiedzi


Źródło:Confin Group Sp. z o.o.


03.01.2010


Tagi: Confin Group Sp. z o.o., faktoring

BIK PARK WROCŁAW I

foto

BIK rozpoczęło II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław. Inwestycja...

WROCŁAW - BIURA ELASTYCZNE

foto

Biura all inclusive CitySpace, które możesz wynająć od ręki...

GDAŃSK - APARTAMENTY

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

foto

Zakończyło się głosowanie internautów czternastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Publiczność wybrała...

KINNARPS - MEBLE

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...