QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
konferencja
Szukaj 

Faktoring krok po kroku - Część 1

Faktoring pomimo, że zadomowił się w Polsce już na dobre, w dalszym ciągu budzi emocje i jest kojarzony częściej z windykacją, niż źródłem finansowania i kształtowania płynności przedsiębiorcy. W cyklu dwóch artykułów chcielibyśmy Państwu przybliżyć jakie procedury towarzyszą faktoringowi, kto może zostać potencjalnym faktorantem a kto nie, jakie branże postrzegane są przez faktorów jako atrakcyjne oraz jakie obszary faktoringu są nierozerwalnie związane z ryzykiem i jak się identyfikuje te ryzyka.


Faktoring w pigułce


Umowa faktoringu jest umową nienazwaną, czyli przepisy kodeksu cywilnego ją regulują, pomimo, że nie ma w KC jako takich zapisów dotyczących faktoringu. Niemniej rynek poradził sobie z tą pozorną przeszkodą i nie ma potrzeby uszczegóławiania przepisów. Umowa factoringowa ma charakter indywidualny, ponieważ jest tworzona dla konkretnego przedsiębiorstwa, pod konkretne potrzeby. Co prawda w każdej firmie faktoringowej istnieje standardowy wzór umowy, jednak każdy faktor dąży do tego, aby zapisy takiej umowy były efektem osiągniętego kompromisu czy negocjacji i jak najbardziej odpowiadały potrzebom i możliwościom faktoranta.


Aaaaby zostać faktorantem

Do umowy faktoringu powinien przystąpić przedsiębiorca, którego wierzytelności wobec innych przedsiębiorstw są bezsporne i niewymagalne. Firma zainteresowana podpisaniem umowy powinna mieć co najmniej kilku stałych odbiorców i stosować odroczony termin płatności. Należy jednak pamiętać, że rynek usług faktoringowych jest dynamiczny i faktor, który jeszcze wczoraj niechętnie chciał rozmawiać z klientem posiadającym przykładowo 80% obrotu z jednym odbiorcą, dzisiaj coraz chętniej podejmuje rozmowy. Podobnie jest z terminami płatności.


Faktoring skierowany jest w szczególności do małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie na faktorantów poszukiwani są producenci wyrobów masowych dokonujący klasycznej sprzedaży towarów lub usług, generujący transakcje charakteryzujące się cyklicznością (są powtarzalne). Faktorantem może być firma produkcyjna lub handlowa oferująca towary łatwo zbywalne i wolno psujące się. Oprócz tego wymogiem jest posiadanie własnych magazynów lub punktów sprzedaży, choć i to nie jest regułą.


Faktoring nie dla każdego

Na poniższym grafie została przedstawiona lista najbardziej powszechnych czynników, które uniemożliwiają (lub mocno utrudniają) skorzystanie z faktoringu.Przez zależności kapitałowe bądź personalne rozumie się koligacje rodzinne, wzajemne powiązania firm poprzez właścicieli, ich udziały itd. Częste reklamacje, zwroty towarów bądź towary objęte promocjami powodują, że faktorzy stają się czujniejsi przy rozpatrywaniu wniosków faktoringowych. Komis czy barter jako formy rozliczania wzajemnych zobowiązań również wykluczają usługę faktoringu.


Poza tym zła kondycja finansowa firmy działa na jej niekorzyść, a tym samym ogranicza szanse na znalezienie faktora zainteresowanego współpracą. Poprzez złą kondycję ekonomiczną faktorzy rozumieją najczęściej utratę płynności finansowej, rosnące systematycznie straty czy znaczne zadłużenie. Współczynniki zyskowności, wypłacalności w kategoriach bankowych świadczą bowiem o utracie zdolności kredytowych. I choć głównie w kręgu zainteresowań pozostają odbiorcy przedsiębiorcy, to niemożność dokonania zabezpieczeń na należnościach faktoranta, najczęściej uniemożliwia korzystanie z faktoringu. Powyższe czynniki wpływają negatywnie na ocenę wniosku faktoringowego.


W praktyce oznacza to, że wniosek taki jeśli nie zostanie odrzucony, to zawarcie umowy z faktorem będzie się wiązało z wyższymi kosztami usługi w porównaniu do „wzorcowego” faktoranta lub też dodatkowymi zabezpieczeniami. Dlatego warto powierzyć zadanie wyszukania potencjalnego faktora profesjonalistom, takim jak CONFIN Group. W sposób szybki, precyzyjny a co najważniejsze bez kosztowy jesteśmy w stanie wyszukać potencjalnych faktorów, którzy będą w stanie świadczyć usługę faktoringu po najniższych kosztach z najlepszym efektem.


Pomimo, że ocena potencjalnego faktoranta przypomina nieco ocenę kredytową, to tak jak w większości zdarzeń ekonomicznych, ich ocena podlega indywidualnej ocenie. Dobra sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa lub co ważniejsze dobra sytuacja ekonomiczna odbiorców przedsiębiorcy, często likwiduje potencjalne bariery w przedstawieniu dobrej oferty faktoringowej.


Warto również zaznaczyć, że rynek usług faktoringowych ewoluuje i coraz szybciej reaguje na potrzeby Klientów. Jeszcze do niedawna uzyskanie finansowania dla terminów dłuższych niż 120 dni było trudne. Dzisiaj faktorzy coraz częściej finansują bezsporne należności, nawet do 180 dni stosując dodatkowo dni respektowe jako alternatywę dla ewentualnych opóźnień w płatnościach. Kryterium konieczne w postaci maksymalnie rozproszonego portfela odbiorów, staje się „luźniejsze” w sytuacji gdy odbiorca ten ma doskonałą kondycję finansową i są rokowania na przejęcia całego, często nawet skromnego portfela odbiorców.


Autor: Magdalena Zienkiewicz, Confin Group Sp. z o.o.


Opinie, Wywiady i Wypowiedzi


Źródło:Confin Group Sp. z o.o.


01.03.2010


Tagi: Confin Group Sp. z o.o., faktoring

BIK PARK WROCŁAW I

foto

BIK rozpoczęło II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław. Inwestycja...

WROCŁAW - BIURA ELASTYCZNE

foto

Biura all inclusive CitySpace, które możesz wynająć od ręki...

GDAŃSK - APARTAMENTY

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

foto

Zakończyło się głosowanie internautów czternastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Publiczność wybrała...

KINNARPS - MEBLE

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...