Categories: Wywiady2013
      Date: Apr 25, 2010
     Title: Sektor usług biznesowych w Polsce
{global_content name="titlelink"}

Według szacunków Everest Group, NelsonHall, Gartner i TPI skumulowana wartość przychodów firm z branży BPO oraz ITO (ang. Information Technology...Według szacunków Everest Group, NelsonHall, Gartner i TPI skumulowana wartość przychodów firm z branży BPO oraz ITO (ang. Information Technology Outsourcing) to ok. 310 miliardów USD (2008). Europa to ok. 10% wartości rynku światowego, potentatem jest Azja. W samych Indiach w sektorze usług dla biznesu zatrudnionych jest ok. 2,5 miliona osób. Największym rynkiem europejskim jest Wielka Brytania, gdzie zatrudnionych jest ok. 100,000 osób.


BPO (ang. Business Process Outsourcing) – Outsourcing Procesów Biznesowych - to jeden z najbardziej innowacyjnych segmentów usług dla biznesu. BPO to obsługa przez zewnętrznego dostawcę określonych procesów w przedsiębiorstwie takich jak księgowość, finanse, HR.


SSC (ang. Shared Services Center) – Centra Usług Wspólnych - to centra tworzone wewnątrz grupy kapitałowej przedsiębiorstwa, w formie wydzielonego oddziału lub oddzielnej spółki ze 100% kapitałem spółki matki, oferujące usługi dla swojego przedsiębiorstwa oraz dla jego klientów. SSC nie mają więc własnej osobowości prawnej i biznesowej.


W Polsce sektor SSC/BPO (szacowany na ok. 300 firm) daje zatrudnienie ponad 40,000 osobom, a w najbliższych latach może nawet powiększyć się do 70,000 pracowników. W samym tylko 2010 r. sektor może stworzyć nowe miejsca pracy nawet dla 10,000 specjalistów (m.in. w nowych centrach usług oraz poprzez rozwój już istniejących centrów np.: Capgemini, HP i Infosys). Wkład sektora SSC/BPO w polską gospodarkę szacowany jest na 2 miliardy dolarów rocznie (przychód z tytułu sprzedaży usług za granice).


Według danych AT Kearney, Gartner i UNCTAD, Polska znajduje się w gronie najbardziej atrakcyjnych krajów dla inwestycji zagranicznych. Atutami Polski są m.in. relatywnie niskie koszty pracy, zaplecze wysokiej klasy specjalistów, pomoc publiczna, nowoczesna infrastruktura biurowa itd.


Rocznie w Polsce studia wyższe kończy ponad 400,000 absolwentów z 10 centrów akademickich, co daje Polsce 4 miejsce pod tym względem w Europie i 1 w regionie (przed Węgrami, Czechami i Słowacją). Pod względem liczby studentów zajmujemy 2 miejsce w Europie - 2 miliony osób uczących się na uczelniach wyższych to blisko połowa populacji w wieku studenckim (19-24 lata). Dodatkowo, na studiach doktoranckich kształci się ponad 35 tysięcy osób. Ponad połowa zna angielski przynajmniej w stopniu dobrym. Studenci wykazują się też znajomością języków: niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego i hiszpańskiego. Wśród najbardziej popularnych kierunków kształcenia znajdują się: zarządzanie, prawo, informatyka, ekonomia i administracja.


Polska charakteryzuje się dobrym klimatem inwestycyjnym. Inwestorzy mogą korzystać z 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych zajmujących ponad 11,000 hektarów, które oferują m.in. zwolnienia z podatku dochodowego PIT lub CIT czy z podatku od nieruchomości. Inwestorzy mogą korzystać z rządowych dotacji celowych i grantów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach programów operacyjnych, np. Innowacyjna Gospodarka i Kapitał Ludzki.


Listę usług świadczonych przez firma sektora SSC/BPO w Polsce przedstawia poniższa tabela:Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce

Członkowie ABSL

Prawo i finanse


Opinie, Wywiady i Wypowiedzi


Źródło: Biuro Prasowe ABSL

26.04.2010


Tagi: ABSL, Association of Business Service Leaders, BPO, SSC, rynek usług biznesowych, Business Process Outsourcing, Shared Services Center

termin: 
miejsce: 
organizator: 
kontakt: