QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

NEWSLETTER

Zamów nasz bezpłatny newsletter!


Jeden raz w tygodniu trafi do Ciebie przegląd wiadomości gospodarczych z Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia i Dolnego Śląska, informacje o różnych wydarzeniach, inwestycjach, z życia firm, raporty i materiały informacyjne z rynku pracy, prawa i finansów, a także opinie i komentarze. Newsletter to wybrane przez nas źródłowe informacje i artykuły, które mogą szczególnie użyteczne w codziennej pracy i poszerzaniu wiedzy.


REGULAMIN NEWSLETTERA

Regulamin świadczenia usługi „QBusiness.pl - Newsletter”


1. Wydawcą „Biznesowy Serwis Informacyjny - Newsletter” jest QBusiness Media z siedzibą we Wrocławiu.

2. W ramach ww. usługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez użytkownika adres e-mail wysyłana jest przez QBusiness Media, w sposób cykliczny i bezterminowo informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) zwana dalej „Newsletterem”.

3. Usługa subskrypcji Newslettera serwisu www.qbusiness.pl jest usługa bezpłatną i dostępną dla każdego użytkownika serwisu.

4. Newsletter jest przesyłany do zarejestrowanych użytkowników jeden raz w tygodniu.

5. Zamówienie usługi „Newsletter” przez użytkownika następuje poprzez wpisanie swojego adresu email na oznakowanej stronie rejestracyjnej serwisu www.qbusiness.pl.

6. Wypełnienie Formularza odbywa się w oparciu o następujące zasady:

  • wpisanie w formularzu prawdziwego adresu e-mail na który użytkownik chce otrzymywać Newsletter,
  • Dane wpisane do formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika, który wypełnia Formularz i być zgodne z prawdą,
  • Osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do formularza jest wyłącznie Użytkownik.

7. Przesłanie wypełnionego formularza może nastąpić po uprzednim złożeniu oświadczenia, poprzez zaznaczenie stosownego pola, dotyczącego:

  • przyjęcia do wiadomości i akceptacji przez Użytkownika postanowień Regulaminu
  • zgodności z prawdą danych zawartych w Formularzu.

8. Korzystanie przez użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

9. QBusiness Media kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z udostępnianiem Newslettera na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzu.

10. Każdy „Newsletter” zawiera:

  • informację o nadawcy,
  • wypełnione pole „temat", określające treść przesyłki,
  • informację o sposobie rezygnowania z usługi.

11. Każdy subskrybent „Newslettera” może zrezygnować jego otrzymywania poprzez kliknięcie linku do oznaczonej strony w serwisie www.qbusiness.pl obecnego w stopce każdej wiadomości i dokonanie następujących czynności:

  • wpisanie w formularzu adresu e-mail na który użytkownik chce anulować otrzymywanie Newslettera,
  • kliknięciu przycisku "Wypisz mnie z newslettera".

12. Adres e-mail, podany przez subskrybenta dla celów subskrypcji Newslettera nie będzie dalej przetwarzany i przekazywany podmiotom trzecim bez jego zgody.

13. Wszelkie oświadczenia, zapytania i informacje prosimy kierować na adres e-mail Administratora: leszek.kun@qbusiness.pl

14. Regulamin wchodzi w życie z chwilą uruchomienia usługi, tzn. 1 września 2009 r.

15. QBusiness Media zastrzega prawo do zmian Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od opublikowania ich na stronie internetowej www.qbusiness.pl i zawiadomieniu Użytkownika o zmianie.